بازیگری سینما

دوره آشنایی با بازیگری سینما چه دوره ای است؟

با توجه به پیشرفت علم، دانش و آموزش های کوتاه، کمپانی سونر به امید پیشرفت سطح علمی کشور و با هدف کمک به این امر، دوره آشنایی با بازیگری سینما را به صورت آموزش حضوری طراحی و در اختیار علاقمندان قرار داده است و در این مورد و با توجه به اهمیت یادگیری آشنایی با بازیگری سینما، آن را به صورت یک دوره کامل آموزشی عمومی در اختیار عموم قرار می دهد. دوره آموزشی آشنایی با بازیگری سینما با توجه به امکانات و نیازهای عموم دانشپدیران و طبق نظرسنجی به عمل آمده طراحی شده است و دانشپذیران میتوانند آن را به صورت حضوری فرا گیرند.

درباره دوره:

سینما نوعی هنر است که ادراک آن بر عکس ادراک نقاشی، ادبیات و موسیقی چندان نیازمند پرورش قبلی نیست فقط به خوی و تکرار وابسته است و چون از فرهنگ مردم تغذیه می کند، یکی از نیرومند ترین و گسترده ترین شکل های فرهنگ مردم است سینما همچون توده های ساکن درشهرهای بزرگ از فراورده های صنعت است و همانند خود تماشا چی های، تابع نیاز های و احکام این رشته از فعالیتهای بشری است، این هنر صنعت با توجه به هزینه زیاد تولید آن بسیار بر مردم و مشتریان خود وابسته است و کارگردان فیلم هم تحت تأثیر سرمایه گذار و هم وابسته مشتریان بازار فیلم. سینما قبل از هر چیز، نوعی صنعت فرهنگی است. البته و گاه گاه هنر هم است، صنعت سرگرمی و تفریح اما آنچه مهم است این است که در حد بسیار گسترده و وسیعی نیاز به ترکیبی از علوم و هنرها دارد و نیازمند ذوق بسیار است.

چشم انداز دوره آشنایی با بازیگری سینما

آشنایی با سینما و اصول بازیگری در سینما

اما پیشنهاد می شود جهت ارتقاء دانش خود و رسیدن به اهداف ویژه در زمینه آشنایی با بازیگری سینما در دوره های آموزشی جامع بازاریابی، مدیریت بازاریابی و فروش، اصول استراتژی های بازاریابی نیز شرکت نمایید.

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در پایان دوره ارتقای سطح دانش شما در زمینه آشنایی با بازیگری سینما است که بارزترین اتفاق می باشد. مهم ترین مباحثی که با گذراندن این دوره به آنها دست خواهید یافت شامل:

تاریخ سینمای جهان
شناخت عوامل نمایش
مبانی بازی برای دوربین