تست بازیگری

کمپانی سونر در نظر دارد به منظور کشف استعدادهای تازه در حوزه تئاترو سینما، و با هدف تولید آثار جدید با چهره های جدید برای علاقمندان هنر بازیگری تئاترو سینما تست بازیگری برگزار نماید.

تولید آثار هنری در حوزه تئاتر به شکل مستمر به همراه اجرای عمومی بعد از موفقیت در تست نهایی در دستور کار تماشاخانه سونر قرار دارد.

فرم ثبت نام تست بازیگری