تماس با ما

برای ثبت نام در کلاس های بازیگری این موسسه می توانید به آدرس شعبه یک: مازندران، آمل، طبقه فوقانی سینما بهمن، موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان | شعبه دو: آفتاب 24، کوی جهاد، 150 متر داخل کوچه، بعد از دانشکده دامپزشکی مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن: 01144153622 و تلفن همراه: 09115610904 تماس بگیرید.