نمایش نامه نویسی

دوره آشنایی با نمایش نامه نویسی چه دوره ای است؟

دوره آشنایی با اصول نمایش نامه نویسی یک دوره ی کاملا تئوری در قالب دوره آموزشی حضوری و محتوای آنلاین.

درباره دوره:

نمايشنامه متني است که نمايش از روي آن خوانده، تمرين و اجرا مي شود و آن يکي از انواع متون ادبي است که براي نمايش تنظيم مي شود. در آغاز نمايشنامه بعد از آوردن نام آن اشخاص نمايش يا شخصيت هاي نمايشنامه نام برده مي شوندوسپس شرح مختصري از محيط داستان، سن وسال و قد و چهره ي اشخاص داده شده و بعد گفتگوي اشخاص آورده مي شود. کارها و حرکات بازيگران داخل کروشه() و اگر حجم زيادي داشته باشد با حروف ريزتر چاپ مي گردد. نمايش اغلب به چند قسمت تقسيم مي شود و هر قسمت با پايين آمدن يا کشيدن پرده اي خاتمه مي يابدو قسمت بعدي با بالا يا کناررفتن پرده شروع مي شود، از اين رو هر قسمت از نمايش را ” پرده ” گويند

آنچه در این دوره خواهید آموخت؟

آشنایی با مبانی نمایش

آشنایی با اصول نگارش