کارگردانی تئاتر

آنچه در این دوره خواهید آموخت؟

آشنایی با مبانی نمایش

آشنایی با اصول کارگردانی

آشنايي با حرفه کارگرداني تئاتر

کارگرداني اوليه که براي نخستين با درشهرهايي مانند وين ، پاريس و برلين که عمدتا شهرهايي بودند که هنر تئاتر در آن ها از اهميت ويژه اي برخوردار بود و علاقه مندان و طرفدارن زيادي داشت عبارت بود از فعاليت هايي که به منظور هدايت و ايجاد هماهنگي در روند و فعاليت و تمرين بازيگران . نظارت و رسيدگي به امور صحنه ، کارکنان فني ، عوامل صحنه لباس و گريم نيز در حيطه وظايف کارگردان تئاتر قرار داشت . تا قبل از اين زمان کارگرداني به عنوان يک حرفه مستقل و مجزا به رسميت شناخته نشده بود . عنوان يا اصطلاح کارگردان به عنوان يک سمت و يک حرفه براي نخستين بار در سال 1825 ميلادي در کشور آلمان بر روي بروشورهاي تبليغاتي درج شد. البته ده سال زمان گذشت تا اين اصطلاح به عنوان يک کلمه با ارائه يک تعريف رسمي وارد فرهنگ لغت شد و تعريف ارائه شده براي اين کلمه عبارت بود از اداره کردن کليه امورات مربوط به صحنه تئاتر و مدير و هماهنگ کننده کليه امورات براي به صحنه بردن و اجراي يک تئاتر. تعريف جديدي که براي کارگردان ارائه شده است عبارت است فردي که به گردآوري عوامل مناسب با تخصص هاي مورد نياز ، رهبري و هدايت فعاليت هاي هر يک از اين عوامل در راستاي به اجرا در آوردن يک اثر نوشتاري مي پردازد. عوامل مورد نظر عبارتند از : بازيگران تئاتر ، صحنه سازان ، صدابرداران و نورپردازان ، گریمورها و غیره.

شرح وظايف کلي کارگردان تئاتر

شرح وظايف اوليه کارگردان تئاتر درآن زمان ( نيمه دوم قرن 19 ميلادي ) آن چنان که مي بايست قانون مندو خط کشي شده نبود اما انجام و نظارت بر بسياري از امور مربوط به تئاتر از جمله آماده کردن صحنه تئاتر و سالن تماشاگران، نظارت و کمک‌ به بازيگران به منظور اجراي هرچه بهتر نقش‌هاي محوله ، سازمان دهي به بخش اداري، و مهم تر از همه مالکيت تماشاخانه و اداره مقولات اقتصادي مربوط به آن همه و همه بر عهده کارگردان بود .

در گذر زمان شرح وظايف و مسئوليت هاي کارگردان قانون مند تر و تخصصي تر از قبل شده که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد .

در گذر زمان مباحث از قبيل تامين بودجه ، سالن وغيره از حيطه کاري و شرح وظايف کارگردانان تئاتر حذف شد و در عوض انجام تخصصي تر برخي امور از قبيل انتخاب متن و تجزيه و تحليل آن ، انتخاب بازيگران و رهبري آنان ، طراحي حرکات در صحنه ، نظارت بر کيفيت دکور ، موسيقي ، نور و افکت ، نظارت بر طرح و اجرا به شرح وظايف کارگردانان افزوده شد و در نتيجه ايجاد محدوديت در حوزه عملکرد کارگردانان تئاتر کيفيت امور محوله افزايش پيدا کرد و اين امور به صورت تخصصي تر به اجرا در مي آمد .

فاکتورهاي تاثير گزار درپروسه کارگرداني تئاتر و اصول کارگرداني تئاتر

يكي از روشهاي کارگرداني تئاتر و بهتر شدن بازيگر تشويق آنها در به كار گرفتن خلاقه لباس يا بعضي از وسايل صحنه است. يکي از اصول کارگرداني خوب اينست که يك كارگردان خوب هيچ وقت اصلاحاتي مانند دستت را در جيبت نكن يا پشت سرت نگه ندار نميگويد. بلکه به جاي آن چيزي به دست آنها مي دهد تا نگهدارند. درواقع راه درمان را ميايبد.

تمرين در تاريكي براي موفقيت در کارگرداني بسيار مفيد است . اين بدين معني است که يا فضا كاملا تاريك باشد يا نور خفيفي وجود داشته باشد تا بازيگران با فاصله معيني از هم نشسته باشند و به روخواني بپردازند. تمرين سريع براي بازيگر ييک از اصول کارگرداني تئاتر است يعني بازيگران تا حدي كه مي توانند سريع ديالوگ بزنند.

رشته کارگرداني تئاتر

رشته کارگرداني تئاتر که يکي از زير مجموعه هاي گروه هنر به حساب مي ايد يکي از رشته هايي است که در سال هاي اخير تحت تاثير رشد و شکوفايي مجدد هنر و شاخه هاي زير مجموعه آن بسيار مورد استقبال و توجه متقاضيان و علاقه مندان قرار گرفته است.

رشته کارگرداني تئاتر در زمره رشته هاي تاپ دانشگاهي است و قبولي در آن به تلاش بسيار و در نهايت نمره بالا نياز دارد و از سوي ديگر با توجه به محدوديت ظرفيت دانشگاه هاي هنر و به خصوص ظرفيت محدود اين رشته در دانشگاه ها بسياري از متقاضيان و علاقه مندان عليرغم تلاش هاي مستمر و پيگيري هاي جدي موفق به قبولي در اين رشته در دوره هاي دانشگاهي نمي شوند.

با توجه به روند رو به رشد تعداد متقاضيان و علاقه مندان به رشته کارگرداني تئاتر وبه خصوص افزايش تعداد متقاضيان و علاقه مندان در ميان نسل جوان و با توجه به ظرفيت محدود مراکز دانشگاهي و شرايط دشوار قبولي در اين رشته در سالهاي اخير بسياري از متقاضيان و علاقه مندان به تحصيل در رشته کارگرداني تئاتر به سمت مراکز آموزشگاهي روي آورده اند.

دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر

با توجه به شرايط مراکز دانشگاهي و محدوديت هاي موجود براي پاسخ گويي به نيازهاي علاقه مندان و متقاضيان رشته کارگرداني تئاتر و همچنين با توجه به استقبال چشمگير و بسيار قابل توجه متقاضيان و علاقه مندان در سال هاي اخير بسياري از مراکز معتبر آموزشي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر کرده اند.

با توجه به اين که برخي مراکز آموزشي نامعتبر در راستاي کسب منافع مالي به فکر سوء استفده از بازار داغ رشته کارگرداني تئاتر کرده اند و بدون اخذ مجوز اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر کرده اند آنچه در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است بررسي و انتخاب يک مرکز آموزشي معتبر است . يکي از مراکز آموزشي معتبر که در راستاي پاسخگويي به نيازهاي متقاضيان و با اخذ کليه مجوزهاي لازم از کليه مراجع و سازمان هاي ذيصلاح اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش يا رعايت کليه استانداردهاي دوره آموزشي کارگرداني تئاتر کرده است کمپانی سونر است . کمپانی سونر يکي از مراکز معتبري است که فراگيران را در راه رسيدن به موفقيت در اين عرصه همراهي مي نمايد . با توجه به اين که دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر کمپانی سونر به صورت کاملا حضوري به فراگيران ارائه مي شود افراد با هر شرايط بعد از تست مي توانند در اين دوره هاي آموزشي شرکت کرده و از مزاياي آن برخوردار شوند . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر کمپانی سونر علاوه بر کسب دانش، مهارت، توانايي و قابليت هاي مورد نياز براي احراز پست کارگرداني تئاتر در پايان دوره موفق به اخذ مدرک کارگرداني تئاتر معتبر از اين مرکز آموزشي نيز خواهند شد.

در ادامه به برخي از مهمترين عناوين آموزشي و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر اشاره خواهيم کرد.

آشنايي با فاکتورهاي عوامل تئاتر

آشنايي با هدف کارگرداني

آشنايي با اصول واقدامات کارگرداني

آشنايي با انواع نمايشنامه

آشنايي با مبحث کشمکش در تئاتر

آشنايي با مبحث گره افکني در تئاتر

آشنايي با مبحث نقطه اوج در تئاتر

آشنايي با مبحث گره گشايي در تئاتر

آشنايي با مبحث گفت و گو درتئاتر

آشنايي با عناصر نمايش

آشنايي با روش هاي انتخاب متن و بررسي آن

آشنايي با اصول انتخاب متن نمايشنامه

آشنايي با موضوع و تم نمايشنامه

آشنايي با روش هاي نقد وتحليل نمايشنامه

آشنايي با انواع نمايشنامه

آشنايي با مقوله تخيل درنمايش

آشنايي با راه هاي ايده اوليه

آشنايي با روش هاي انتخاب بازيگر

آشنايي با فنون بازيگري

آشنايي با ارکان مهم بازيگري

با توجه به اين که در حوزه کليه رشته ها و شاخه هاي هنري استعداد ذاتي و ذوق و قريحه شخصي نيز به اندازه تحصيلات و آموزش داراي اهميت است، علاقه مندان و فراگيران مي توانند با شرکت در دوره هاي آموزشي کارگرداني تئاتر و کسب مدرک کارگرداني تئاتر براي ورود به عرصه اين حرفه اقدام نمايند .