ژانر : اجتماعی نویسنده: خداداد رضایی خلاصه  نمایشنامه : دریا در یک قحطسالی توسط یک سوداگر  که از دیگر شهر به بندر آمده قرق شده و اجازه ماهیگیری به دیگر اهالی بندر نمی دهد  تا اینکه یک جوان از بندر قایق چوبی خود را به آب می اندازد و قرق را می […]

بخشی از نمایشنامه: سلیمه : شما دارید تقاص چیو از مرجان می گیرین؟ امشب فقط مرجان از چیزی ریخت به هم . هراسونیش اونقدر صدا نداشت که مزاحم بقیه بشه. به قول خودتون مرجان چند وقته مریضه. مگه تو این چند وقت خراب کاری کرده؟ ماجرای جواب دادنتون به خانم […]

کتاب برگزیده کارهای آنتون چخوف توسط نویسنده ای بشردوست، آزدیخواه و روشنفکر بنام آنتون چخوف نوشته شده و داستان های وی حکایت از افکار مترقی او می نماید. او با فساد و دروغ، خودنمایی، سرشکستگی، منفی بافی، کوته نظری، تحمل ظلم، آزادیخواهی دروغی و بالاخره صفات منفی با کمال خشونت […]

نمایشنامه عروسکی علی بابا و چهل دزد بغداد اوستا کاظم در حجره‌‌اش را قفل می‌کند. علی‌بابا شالی به‌دور سر اوستا کاظم می‌بندد. بعد او را سوار بر خر می‌کند, افسار خر را در دست می‌گیرد از جلو می‌رود و هاجر: هم به‌دنبال آن‌ها تند و تیز گام برمی‌دارد. اوستا کاظم […]