ژانر : اجتماعی نویسنده: خداداد رضایی خلاصه  نمایشنامه : دریا در یک قحطسالی توسط یک سوداگر  که از دیگر شهر به بندر آمده قرق شده و اجازه ماهیگیری به دیگر اهالی بندر نمی دهد  تا اینکه یک جوان از بندر قایق چوبی خود را به آب می اندازد و قرق را می […]