کارگردانی تئاتر یکی از رشته های مربوط به هنر و تئاتر است. وجود یک کارگردان خوب تئاتر برای بهبود کیفیت تئاتر تاثیر زیادی دارد. بنابراین شخص کارگردان باید از اصول کارگردانی تئاتر آگاهی یابد تا بتواند یک کارگردان موفق باشد. در این پست از کمپانی سونر 20 مورد از اصول […]